آدرس: تهران، تهران نو، خیابان دماوند، خیابان صدیقیان، پلاک 168

شماره تماس: 9-02177152708

پست الکترونیک: info@kavirdanehsoheil.ir

نمابر: 02177437396